Skip to content

Vei & Eiendoms Service AS, utfører brøyting og støring for både private, bedrifter og offentlige aktører i hele distriktet. Vi har 10 års erfaring innen dette feltet. Med flere type maskiner og utstyr sørger vi for godt resultat og god fremkommelighet.

Vi tilbyr
Service avtaler med vakt
Brøyting av veier, gang og sykkelstier, fortau, gårdsrom og bedrifts områder.
Strøring og tilpassing av strømiddel til spesifikke oppdrag. Tilbyr også oppsoping etter strøing med grus,saltblandet sand.

Back To Top